2345464

Diwar dagy 6 gap, aşhana we hammam üçin gara duşly kaddy guramaçy tekjesini asmak

gysga düşündiriş:

Şkaflar ýa-da diwar duralgalary üçin giňişlik tygşytlaýjy ysly raf gurnaýjy, 6 sany asma taýajyk toplumyny gurmak aňsat, biz hoşboý ysly gurnaýjynyň kuwwatyny artdyrdyk we indi iki hatar 4oz ýakymly banka saklap bilýär.Her bir hoşboý ysly gap 12 sany adaty 4oz ýakymly ysly gaplary saklap bilýär, şeýle hem bu ýerden ajaýyp peýdalanmak üçin has uly witamin çüýşelerini ýerleşdirip bilersiňiz.Tertipli aşhana sizi has gowy duýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

No.ok. CZH-22051402
Stili guruň Şkafyň gapysy ýa-da diwary oturdyldy
Arza Vanna / aşhana
Funksiýa Vanna saklaýjysy / Aşhana saklaýjysy
Dizaýn stili Döwrebap
Esasy material Demir polat sim
Faceerüsti bejermek Poroşok örtük gara (saýlama reňkler: ak, kümüş, goňur, çal we ş.m.)
Sizeeke ululygy 11.8 "x 4.3" x 3 "/ 11" x 3.7 "x 3"
Gaplamak Poli haltajygyň her bölegi, gutyda her bölek üçin 6 bölek
Kartonyň ululygy 57x32x50cm / 10Sets / CTN
MOQ 1000Set
Eltip bermegiň wagty 30-45 gün
Custöriteleşdirilen: OEM & ODM garşylanýar.
Gelip çykan ýeri: Guangdong Hytaý
91deUzeXoqL._AC_SL1500_
81w-KsGHxJS._AC_SL1500_

6 sany asma gaplar toplumy - Aşhana şkafyňyz, şkafyňyz ýa-da gapyňyz üçin ajaýyp möwsüm gurnaýjy

6-lyk toplum, köp sanly ýakymly ysly gaplar, iýmit çüýşeleri we duş çüýşeleri üçin ajaýyp ululykda

Her bir hoşboý ysly gap 12 sany adaty 4oz ýakymly ysly gaplary saklap bilýär, şeýle hem giňişlikden peýdalanmak üçin has uly witamin çüýşelerini ýerleşdirip bilersiňiz.

91811sRLR7L._AC_SL1500_

Ysly guramaçy üçin gurnama usuly gaty ýönekeý.

Gaplamak gurnama enjamlary bilen gelýär, şonuň üçin diwara ýa-da şkafyň gapysynyň arkasyna berkitmek üçin nurbatlary ýa-da asylan enjamlary ulanyň.Köp sanly zatlary gurnamaga kömek etmek üçin size az mukdarda ýer gerek bolar.

Olary alanyňyzdan soň haýran galarsyňyz!

Diwara gurlan ýakymly ysly gaplarda 6 sany bir gatly ferma jaýynyň ýakymly ysly gaplary bar, şonuň üçin olary çeýe ulanyp, islän ýeriňize gurnap bilersiňiz, bulaşyk zatlary tertipläp bilersiňiz we öýüňizi has giň we tertipli edip bilersiňiz.Olar aşhanada, hammamda, otagda we ýatylýan otagda ulanmak üçin örän amatlydyr

“Spice rack” gurnaýjysynyň kuwwatyny artdyrdyk, indi bolsa iki hatar 4oz ýakymly banka saklap bilýär.Her bir hoşboý ysly gap 12 sany adaty 4oz ýakymly ysly gaplary saklap bilýär, şeýle hem bu ýerden ajaýyp peýdalanmak üçin has uly witamin çüýşelerini ýerleşdirip bilersiňiz.Tertipli aşhana sizi has gowy duýar.
Gara diwara gurlan hoşboý ysly gap gaty uglerod polatdan ýasalyp, üstünde poslama garşy örtük bar, şonuň üçin onuň poslanmagyndan gorkmaň.Agramy azyndan 15 litr etmek üçin, ýakymly ysly çukuryň düýbüne iki sany ýük göteriji çybyk goşduk, bu bolsa oňa has agyr zatlary goýup bilersiňiz.
Ysly guramaçy üçin gurnama usuly gaty ýönekeý.Gaplamak gurnama enjamlary bilen gelýär, şonuň üçin diwara ýa-da şkafyň gapysynyň arkasyna berkitmek üçin nurbatlary ýa-da asylan enjamlary ulanyň.Köp sanly zatlary gurnamaga kömek etmek üçin size az mukdarda ýer gerek bolar.Olary alanyňyzdan soň haýran galarsyňyz!
1 Paketde 3 x ýakymly ysly gaplar (11,8 "x 4.3" x 3 "), 3 x hoşboý ysly gaplar (11" x 3.7 "x 3"), 1 x nurbat paket bar

Premium derejeli poroşok bilen örtülen demir polatdan, suw geçirmeýän, poslamaýan, öçmeýän, çyzmaga çydamly we çydamly.

Reňk, şekil, ululyk, material öz islegiňiz boýunça düzülip bilner.

91FoiPx4GCL._AC_SL1500_
91Ks8-6nhEL._AC_SL1500_

Sorag-jogap

1-nji sorag. Logotipimi önüme ýa-da paketde çap etmek dogrymy?

Hawa.OEM & ODM sargytlaryny kabul edýäris, ýöne haýsy önüme we mukdaryna bagly.

2-nji sorag: Nädip arzanladyş alyp bilerin?

Müşderilerimize berýän bahalarymyz iň amatly, ýöne köp mukdarda sargyt edip bilseňiz, arzanladyşlary we teklipleri täzeden ara alyp maslahatlaşyp bileris.

3-nji sorag: Hilini nädip kepillendirip bileris?

Köpçülikleýin önümçilikden öň elmydama önümçilikden öňki nusga;

Iberilmezden ozal elmydama 100% gözden geçiriň.

Şahadatnamalar

ISO9001, Intertek WCA audit, FDA, SGS, BV (1)
ISO9001, Intertek WCA audit, FDA, SGS, BV (2)
ISO9001, Intertek WCA audit, FDA, SGS, BV (3)

Toparymyz

df (1)

Zawodymyz

df (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň