2345464

Gapynyň aşagynda ýakymly ysly zatlar we gap-gaç ýasaýjy gurnaýjy 5 derejeli ajaýyp giňişlik tygşytlaýjy ammar

gysga düşündiriş:

Öý gapylary Gapydan ýasalan ysly zatlar we gap-gaç ýasaýjy, aşhana şkaflary, ýatylýan otaglar we oýun otaglary üçin köp maksatly ammar hammam ýa-da aşhana üçin hoşboý ysly gurnaýjy, Täze we kämilleşdirilen oganizator, köp dürli öý goşlary üçin çydamlylygy we iň ýokary ammary üpjün edýär ..


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

No.ok. CZH-18050104
Stili guruň Gapynyň asylýan ýeriniň üstünde
Arza Vanna / aşhana
Funksiýa Vanna saklaýjysy / Aşhana saklaýjysy
Dizaýn stili Döwrebap
Esasy material Demir polat sim
Faceerüsti bejermek Poroşok örtük gara (saýlama reňkler: ak, kümüş, goňur, çal we ş.m.)
Sizeeke ululygy 18 x 6.5 x 49 dýuým
Gaplamak Poli haltajygyň her bölegi, 1 gutyda goýulýar
Kartonyň ululygy 45x32x17cm / 1Sets / CTN
MOQ 1000Set
Eltip bermegiň wagty 30-45 gün
Custöriteleşdirilen: OEM & ODM garşylanýar.
Gelip çykan ýeri: Guangdong Hytaý
612x-O6iASL._AC_SL1000_

Gapy gapynyň üstündäki öý esaslary we aşhana şkaflary, ýatylýan otaglar we oýun otaglary üçin köp maksatly ulanmak üçin 5 derejeli ammar

Gap-gaçlaryňyzdan çykyň we boş ýer tygşytlaň, sazlanylýan tekjeli aşhana aşhanasyny giňeldiň

Aşhana, çagalar otagy, oýun meýdançasy, garaage, palçyk otagy we başgalar üçin ajaýyp

Gapynyň üstünde ygtybarly asylýar ýa-da diwara gurnalyp bilner

Poslamaýan örtükli agyr metal gurluşyk

5 derejeli gapydan ýasalan gap-gaç gurnaýjy, aşhana giňişligiňizi giňeltmek üçin ajaýyp, kiçijik aşhanaňyzy köpeltmän, ähli aşhana zerur zatlaryna zerur ýer berýär.

Gapynyň üstünde berk berkidilen çeňňekler ýa-da diwara aňsatlyk bilen dakylýar.

Täze we kämilleşdirilen oganizator, köp dürli öý goşlary üçin çydamlylygy we iň ýokary saklamany üpjün edýär.
Çagalar otagynda ýa-da maşgala otagynda kitap tekjesi hökmünde hem ulanylyp bilner.
Güýçli dizaýn we poslamaýan pellehana muny köp ulanylýan ammar çözgüdine öwürýär.
Gap-gaçlaryňyzdan dynyň we boş ýer tygşytlaň, aşhana gap-gaçlaryňyzy giňeldiň-
Aşhana, çagalar otagy, oýun meýdançasy, garaage, palçyk otagy we başgalar üçin ajaýyp
Gapynyň üstünde ygtybarly asylýar ýa-da diwara gurnalyp bilner
Poslamaýan örtükli agyr metal gurluşyk
Ölçegleri 18 x 6.5 x 49 dýuým

Premium derejeli poroşok bilen örtülen demir polatdan, suw geçirmeýän, poslamaýan, öçmeýän, çyzmaga çydamly we çydamly.

Reňk, şekil, ululyk, material öz islegiňiz boýunça düzülip bilner.

 

81A76F7KGgL._AC_SL1500_
71f72Nxd0FL._AC_SL1500_

Sorag-jogap

1-nji sorag. Logotipimi önüme ýa-da paketde çap etmek dogrymy?

Hawa.OEM & ODM sargytlaryny kabul edýäris, ýöne haýsy önüme we mukdaryna bagly.

2-nji sorag: Nädip arzanladyş alyp bilerin?

Müşderilerimize berýän bahalarymyz iň amatly, ýöne köp mukdarda sargyt edip bilseňiz, arzanladyşlary we teklipleri täzeden ara alyp maslahatlaşyp bileris.

3-nji sorag: Hilini nädip kepillendirip bileris?

Köpçülikleýin önümçilikden öň elmydama önümçilikden öňki nusga;

Iberilmezden ozal elmydama 100% gözden geçiriň.

Şahadatnamalar

ISO9001, Intertek WCA audit, FDA, SGS, BV (1)
ISO9001, Intertek WCA audit, FDA, SGS, BV (2)
ISO9001, Intertek WCA audit, FDA, SGS, BV (3)

Toparymyz

df (1)

Zawodymyz

df (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň