2345464

habarlar

 • Move Factory in 2022

  Zawody 2022-nji ýylda göçüriň

  Guanç Guangzhouou şäheriniň Panyu şäherindäki zawod zawodynyň möhletiniň gutarmagy sebäpli täzeleniş kärendesi birden ýokarlandy we bu ýerdäki işçi güýji hem köpelýär, bu bolsa ýaşamak üçin has köp basyş edýär, zawody göçürmegi göz öňünde tutmaly bolýarys.2022-nji ýylyň iýul ýa-da awgust aýlarynda biz ...
  Koprak oka
 • Ösen 2D, 3D awtomatiki sim egirme enjamy

  Soňky ýyllarda önümçiligimizde barha möwjeýän bäsdeşlik sebäpli, bir zawod gowy ösüş gazanmak isleýän bolsa, senagaty kämilleşdirmeli, köne ýokary energiýa sarp ediş enjamlaryny ýok etmeli, ösen awtomatiki we akylly enjam satyn almaly ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan poladyň materialyny kesgitlemek üçin birnäçe usul bilen tanyşdyryň

  Zawodymyz ýokary hilli hammam otaglary, aşhana esbaplary, miweli sebet, çakyr çüýşesi, kagyz saklaýjy, kofe kapsulasy, sim sebedi, trolleýbus, stol gurnaýjy, magazineurnal tekjesi, öý haýwany, ammar rafy we ş.m. üpjün edýär. tegmilleri ulanýarlar ...
  Koprak oka