2345464

Faýl gurnaýjy

  • Mesh Desk File Organizer Letter Tray Holder

    Meýdan stoly faýl gurnaýjy haty gap saklaýjy

    Islendik A4 ululykdaky faýllary, resminamalary, bukjalary, kagyzlary, kanselýariýa, poçta, magazinesurnallary, kitaplary we başgalary saklamak üçin berk dizaýn.Bu köp funksiýaly dizaýn, bu stol gurnaýjysyna magazinesurnallary, faýllary, kataloglary, gazetleri we başga-da köp zatlary saklamaga mümkinçilik berýär.Gerek däl gurallar bilen ýygnamak aňsat.Jikme-jik görkezmeler gutynyň içine girýär. Döwrebap we ajaýyp dizaýn bilen bu tarelka gurnaýjy iş ýeriňizi ösdürer we islendik bezegi doldurar.