2345464

Miwe sebedi

  • 3 Tier Hanging Kitchen Black Fruit Basket

    3 derejeli asma aşhana gara miwe sebedi

    Asma miwe sebedimizde köp sanly miweleriň we otag temperaturasynyň azyk önümleriniň asylmagyna we seresaplylyk bilen gurulmagyna mümkinçilik berýän 3 derejeli aýratynlyk bar.Sebetlerimiziň nagşy, islendik öý aşhanasyna ajaýyp täsir edýär.3 derejeli asma sebet, islendik zady saklap bilýär we diňe miweler we gök önümler bilen çäklenmeýär.Asma aýratynlygy aşhanaňyzda has köp ýer açmaga mümkinçilik berýär.