2345464

Sorag-jogap

FAQjuan
1-nji sorag. Gurluşyň wagty näme?

Tassyklamak üçin bize sorag iberip bilersiňiz.Adatça aksiýadaky önümler üçin 5-10 gün gerek, ätiýaçda bolmadyk önümler sargyt eden mukdaryňyza esaslanmalydyr , adatça eltip bermek üçin 35 gün töweregi

2-nji sorag. Logotipimi önüme ýa-da paketde çap etmek dogrymy?

Hawa.OEM & ODM sargytlaryny kabul edýäris, ýöne haýsy önüme we mukdaryna bagly.

3-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?

Hawa, eltip bermezden ozal 100% gözden geçirýäris.

4-nji sorag: Nädip arzanladyş alyp bilerin?

Müşderilerimize berýän bahalarymyz iň amatly, ýöne köp mukdarda sargyt edip bilseňiz, arzanladyşlary we teklipleri täzeden ara alyp maslahatlaşyp bileris.

5-nji sorag: Hilini nädip kepillendirip bileris?

Köpçülikleýin önümçilikden öň elmydama önümçilikden öňki nusga;

Iberilmezden ozal elmydama 100% gözden geçiriň.

6-njy sorag.näme üçin beýleki üpjün edijilerden däl-de, bizden satyn almaly?

Baý önümçilik tejribesi - 20 ýyldan gowrak metal önümlerinde ýöriteleşdirilen

Hil kepilligi - biziň QC başymyzdan ahyryna çenli dowam edýär

Çalt eltip bermek - adaty zatlar üçin 30 günüň içinde elmydama wagtynda eltip bermek

7-nji sorag.haýsy hyzmatlary berip bileris?

Kabul edilen gowşuryş şertleri: FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery

Kabul edilen töleg walýutasy: USD, EUR, HKD, GBP, CNY

Kabul edilen töleg görnüşi: T / T, L / C, Pul gramy, kredit kartoçkasy, günbatar