2345464

Üzüm çakyry

 • 3 Tier Metal Home Basics Tabletop Wine Rack, Black coating, 12-Bottle

  3 derejeli metal öý esaslary Planşet çakyry, gara örtük, 12 çüýşe

  12 sany çakyr çüýşesini saklamak üçin, bu gurnaýjynyň dizaýny, agramynyň öňüni alýan agramly komponenti öz içine alýar!Şonuň üçin çüýşeleriň agdarylmagy we döwülmegi barada alada etmegiň zerurlygy ýok, çüýşeler bilen doldurylmasa-da dik durar.Otserler, adaty ölçegdäki çakyr çüýşelerine laýyk gelýän tegelek şekilli.Bu, şeraby ýakyn tertipde görkezmäge mümkinçilik berýär!

 • Simple Seven bottle storage Wine Rack with customized color for Home

  Pleönekeý ýedi çüýşe ammar Öý üçin ýöriteleşdirilen reňkli çakyr

  7 çüýşe üçin çakyr çakyry - Çakyr çüýşelerini saklamak üçin täsirli çakyr kolleksiýasy bar bolsa, şerap saklaýjy ajaýyp işlär, sebäbi “Urban Deco” aşhanaňyza owadanlyk goşmak üçin amaly we özüne çekiji akylly ýer tygşytlaýjy çözgüdi bar. garşydaş.

 • Good quality displayed Wine Rack for Bottle storage with Multilayer use

  Köp gatly ulanmak bilen çüýşäni saklamak üçin gowy hilli çakyr rack

  16 sany çakyr çüýşesini saklamakdan başga-da, bu ähliumumy çakyr çüýşesini saklap bolýar.Bu bezegli çakyr saklaýjyny ulanmak aňsat , ony bir derejeli, iki derejeli ýa-da has köp ulanyp biler, metaldan ýasalyp, islendik naharhana, aşhana, adam gowagy ýa-da ajaýyp goşundy edip biler. dynç alyş öýi.

 • Wall Mounted Wine Rack for Bottle & Glass storage

  Çüýşe we aýna saklamak üçin diwara gurlan çakyr

  Bäş sany çakyr çüýşesini we dört sany çakyr äýnegini saklamakdan başga-da, bu çakyr çüýşesiniň eýesi dykylyk ammary we alty sany çakyr aýnasy bar.Bu bezeg şerap saklaýjyny gurnamak aňsat, metaldan ýasalan we agyr naharhana, aşhana, adam gowagy ýa-da dynç alyş öýüne ajaýyp goşant goşýar.

 • Modern Countertop 7 Bottles Wine Display Stand Rack

  Döwrebap Countertop 7 çüýşe çakyr displeý stend rack

  Dizaýn, bu çakyr çüýşesini çakyr çakyry ýa-da şkaf çakyry goýmak üçin ýeterlik derejede kiçeldýär.bu döwrebap çakyr çüýşesinde adaty ululykdaky çakyr çüýşeleri üçin 7 ammar we Şampan ýaly ululykdaky çüýşeler üçin goşmaça 2 ýer bar.Otserler, diametri 3,8 ″ ýa-da ondanam pes bolan ähli adaty çakyr çüýşelerine laýyk gelýär.Simpleönekeý stil hem bezegdir.