2345464

Demir tagtasynyň eýesi

  • Ironing Board Hanger Holder with Storage Basket for Clothing Iron

    Demir geýim üçin ammar sebedi bilen ütüklemek tagtasy

    Bu gaty oňat dizaýn edilen ütük tagtasynyň eýesi.Bu amatly ammar çözgüdi bilen ütüklemegi biraz az işlediň;Demir, ütüklemek tagtasy, suw ussasy, mata spreýleri, krahmal, ýygyrt goýujy, menek taýaklary we başgalar üçin goşmaça ammar döretmek üçin kir ýuwulýan otagyň gapylaryndan asyň;Öýüň hemme ýerinde goşmaça jaý saklamak üçin ajaýyp - köpugurly sebetde köp sanly zat bar we süpürgeleri, şepbikleri, gaýtadan ulanylýan azyk torbalaryny, tozan matalary, ýelek tozanlaryny, itleri we başgalary asmak üçin çeňňekleri ulanyp bilersiňiz.