2345464

Şkaflar ýa-da diwar duralgalary üçin 4PCS Spice Rack Organizer

gysga düşündiriş:

Şkaflar ýa-da diwar duralgalary üçin giňişlik tygşytlaýjy ysly raf gurnaýjy, 4 sany asma taýajyk toplumyny gurmak aňsat, 4 toplumy 24-e çenli adaty ysly bankalar üçin ajaýyp ululykda, aşhana şkafyňyz, şkafyňyz ýa-da gapyňyz üçin ajaýyp tagamly guramaçy, tagamyňyzy saklaň. Gapydan hoşboý ysly gaplar bilen ajaýyp tertiplenen we elmydama aňsat girip bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

No.ok. CZH-18042804
Stili guruň Şkafyň gapysy ýa-da diwary oturdyldy
Arza Vanna / aşhana
Funksiýa Vanna saklaýjysy / Aşhana saklaýjysy
Dizaýn stili Döwrebap
Esasy material Demir polat sim
Faceerüsti bejermek Poroşok örtük gara (saýlama reňkler: ak, kümüş, goňur, çal we ş.m.)
Sizeeke ululygy 292x63.5x63.5mm
Gaplamak Poli haltajygyň her bölegi, gutyda her bölek üçin 4 bölek
Kartonyň ululygy 38x32x35cm / 12Sets / CTN
MOQ 500Set
Eltip bermegiň wagty 30-45 gün
Custöriteleşdirilen: OEM & ODM garşylanýar.
Gelip çykan ýeri: Guangdong Hytaý
156313651 (1)
1563136 (1)

4 sany asma gaplar toplumy - Aşhana şkafyňyz, şkafyňyz ýa-da gapyňyz üçin ajaýyp möwsümleýin guramaçy

Her raf üçin 5+ banka laýyk gelýär

4 toplumy 24-e çenli adaty ysly bankalar üçin ajaýyp ululykda

Her bir asylýan ysly gap, diametri 50 mm-e çenli adaty ölçegli ysly gaplar üçin ýer berýär

156313651 (3)

Aşhana gurnaýjy rack toplumyny gurmak aňsat;Içine asylan enjamlary tapyň (plastmassa labyr 8PCS, nurbatlar 8PCS) we diwara dakyň

4 derejeli bir ýakymly ysly gaplar, ýokary çeýeligi bilen häsiýetlendirilýär;ýakymly ysly zatlary gurnaýjyny bilelikde ýa-da aýratynlykda asyň we zerur bolanda ýakymly ysly tekjeleriň arasyndaky aralygy üýtgediň.

Her bir asylýan ysly gap, adaty ululykdaky ysly gaplar üçin ýer berýär;Gapydan ýasalan ysly gaplar bilen tagamyňyzy ajaýyp tertipde saklaň we elmydama aňsat girip bilersiňiz.

Düwürtige ýakymly ysly gurnaýjy gurnaň, tagamly guramaçyny aşhana, şkafda ýa-da şkafyň gapysynda asyň;Bu boşlugy tygşytlaýan aşhana ysly gaplary bilen islegiňize görä saýlamany başdan geçiriň.

Şkafyň gapysynyň hoşboý ysly gaplary, ýakymly ysly zatlary tertipleşdirmegiň ajaýyp usulyny üpjün edýär we aşhanaňyzda ýa-da aşhanaňyzda ajaýyp görünmek üçin islendik bezeg bilen laýyk gelýär, bularyň hemmesi düýbünden berk, durnukly we çydamly.

Premium derejeli poroşok bilen örtülen demir polatdan, suw geçirmeýän, poslamaýan, öçmeýän, çyzmaga çydamly we çydamly.

Reňk, şekil, ululyk, material öz islegiňiz boýunça düzülip bilner.

156136551
156313651 (2)

Sorag-jogap

1-nji sorag. Logotipimi önüme ýa-da paketde çap etmek dogrymy?

Hawa.OEM & ODM sargytlaryny kabul edýäris, ýöne haýsy önüme we mukdaryna bagly.

2-nji sorag: Nädip arzanladyş alyp bilerin?

Müşderilerimize berýän bahalarymyz iň amatly, ýöne köp mukdarda sargyt edip bilseňiz, arzanladyşlary we teklipleri täzeden ara alyp maslahatlaşyp bileris.

3-nji sorag: Hilini nädip kepillendirip bileris?

Köpçülikleýin önümçilikden öň elmydama önümçilikden öňki nusga;

Iberilmezden ozal elmydama 100% gözden geçiriň.

Şahadatnamalar

ISO9001, Intertek WCA audit, FDA, SGS, BV (1)
ISO9001, Intertek WCA audit, FDA, SGS, BV (2)
ISO9001, Intertek WCA audit, FDA, SGS, BV (3)

Toparymyz

df (1)

Zawodymyz

df (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň