2345464

Aşhana şkafynyň hammam otagy üçin 2 derejeli metal ýakymly ysly gaplar gurnaýjy

gysga düşündiriş:

Countertop üçin 2 derejeli spice rack gurnaýjy, Möwsümi gurnaýjy Aşhana hoşboý ysly ammary hemişelik ädim tekjesi, dürli ölçeglere we tagamlara laýyk gelýär, aşhana / hammam hasaplaýjy ýa-da ofisdäki planşet üçin iň oňat guramaçy çözgüdi we 2 derejeli köp maksatly durmak rafda diňe adaty ululykdaky ýakymly ysly gaplary däl, eýsem dürli ölçegli ysly zatlary, sousy, bankalary, bankalary, bankalary, tagamlary we ýakymly zatlary saklamak üçin has uzyn tekjeler bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

No.ok. CZH-21031303
Stili guruň Kabinet ýa-da Countertop
Arza Vanna / aşhana
Funksiýa Vanna saklaýjysy / Aşhana saklaýjysy
Dizaýn stili Döwrebap
Esasy material Demir polat sim
Faceerüsti bejermek Poroşok örtük gara (saýlama reňkler: ak, kümüş, goňur, çal we ş.m.)
Sizeeke ululygy 15,7L x 10.4W x 6H dýuým
Gaplamak Poli haltajygyň her bölegi, goňur guty
Kartonyň ululygy 54x32x60cm / 8PCS / CTN
MOQ 1000PCS
Eltip bermegiň wagty 30-45 gün
Custöriteleşdirilen: OEM & ODM garşylanýar.
Gelip çykan ýeri: Guangdong Hytaý
He797c2ef08b64602b8aad844f39e3e1bE
Hbc44d0e64d124343930db02987b5c550B

Takmynan çäreler 15,7 x 7,9 x 12 dýuým H. Ykjam enjam gymmatly hasaplaýjy / şkaf ýerini tygşytlaýar

2 derejeli uly kuwwatly ysly guramaçy: 2 derejeli dizaýn dürli ululykdaky çüýşelere köp ýer goýýar.Öýde bişirilen tagamly naharlary taýýarlamak üçin, ýakymly ysly tekjeler ýakymly ysly zatlary aňsat we aňsat ýerde saklaýar

Bulaşyk aşhana şkaflarynda, gap-gaçlarda, tekjelerde, şkaflarda ýa-da taýakda has köp ýer dörediň, Aşhanaňyza ajaýyp täzelenme beriň !!

H2ac075318be647f7ad317cf40e072831A

Gurnamak aňsat sitata, her ädimde el bilen görkezmäni yzarlaýarsyňyz.2 derejeli dizaýn dürli ululykdaky çüýşelere köp ýer goýýar.Öýde bişirilen tagamly naharlary taýýarlamak üçin, ýakymly ysly tekjeler ýakymly ysly zatlary aňsat we aňsat ýerde saklaýar.Indi zerur zatlary aňsatlyk bilen görüp we tutup bilersiňiz we nahar bişirýän wagtyňyz yzyna goýup bilersiňiz, Sarp ediji nahar bişirende aňsat girýän ýerine baglylykda aşhana şkafynyň içine ýa-da diňe tagtanyň üstünde goýup biler.sarp edijilere ýakymly ysly zatlaryňyzy gowy tertiplemek we zerur zatlary tapmak aňsat.

2 derejeli dizaýn dürli ululykdaky çüýşelere köp ýer goýýar.Öýde bişirilen tagamly naharlary taýýarlamak üçin, ýakymly ysly tekjeler ýakymly ysly zatlary aňsat we aňsat ýerde saklaýar

Icesakymly yslar has tertipli we barmaklaryňyzyň ujunda.Bu ýakymly ysly peç peçiň gapdalynda oturyp, dogry çüýşäni tapmagy aňsatlaşdyryp biler.Mundan başga-da, ýakymly ysly bankalaryň hemme ýerinde hapalanan ýa-da nahar bişirilende ýa-da bişirilende olary gözleýän şkafyň içine girmeli däl.

Aşhanaňyz / hammam hasaplaýjyňyz ýa-da ofisdäki planşet we ş.m. üçin iň oňat guramaçy çözgüdi. 2 derejeli köp maksatly diregde diňe adaty ölçegli ysly gaplary däl, eýsem dürli ölçegli ysly zatlary, sousy, bankalary saklamak üçin has uzyn tekjeler bar. bankalar, gaplar, tagam we ýakymly zatlar.

Hasap giňişligiňizi ulaldyň!Aşhana / hammam hasaplaýjy guramaçy dik ýerden peýdalanýar.“Spice rack” gurnaýjysy, köp sanly ýer alman, ownuk gaplar üçin köp ýer hödürleýär.Bulaşyk nokadyňyz bilen hoşlaşyň.Spaceeri tygşytlamak

Premium derejeli poroşok bilen örtülen demir polatdan, suw geçirmeýän, poslamaýan, öçmeýän, çyzmaga çydamly we çydamly.

Reňk, şekil, ululyk, material öz islegiňiz boýunça düzülip bilner.

61yturXSauL._AC_SL1000_
H7ba35f97b26648879bf62706b336c4e0e

Sorag-jogap

1-nji sorag. Logotipimi önüme ýa-da paketde çap etmek dogrymy?

Hawa.OEM & ODM sargytlaryny kabul edýäris, ýöne haýsy önüme we mukdaryna bagly.

2-nji sorag: Nädip arzanladyş alyp bilerin?

Müşderilerimize berýän bahalarymyz iň amatly, ýöne köp mukdarda sargyt edip bilseňiz, arzanladyşlary we teklipleri täzeden ara alyp maslahatlaşyp bileris.

3-nji sorag: Hilini nädip kepillendirip bileris?

Köpçülikleýin önümçilikden öň elmydama önümçilikden öňki nusga;

Iberilmezden ozal elmydama 100% gözden geçiriň.

Şahadatnamalar

ISO9001, Intertek WCA audit, FDA, SGS, BV (1)
ISO9001, Intertek WCA audit, FDA, SGS, BV (2)
ISO9001, Intertek WCA audit, FDA, SGS, BV (3)

Toparymyz

df (1)

Zawodymyz

df (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň