2345464

Çökýän şkafyň aşagynda süýşürilýän sebet gurnaýjy çekiji

gysga düşündiriş:

Şkaf ýa-da taýak üçin 1-nji derejeli, 2-nji derejeli, 3-nji derejeli simli sebet çyzgysy, ýygnamak ýönekeý, aşhana we hammam üçin ammar giňişligini giňeltmek, aşhana / gap-gaç üçin möwsümleýin guramaçy ammary, iýmit üçin guramaçy tekjesi, nahar , Süýji, otlar, Möwsümi gurnaýjy Aşhana we hammam, dürli dürli ululyklara we tagamlara laýyk gelýär, aşhana / hammam hasaplaýjy ýa-da ofisdäki planşet we ş.m. üçin iň oňat guramaçy çözgüdi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

No.ok. CZH-18040405
Stili guruň Hasap ýa-da kabinet
Arza Vanna / aşhana
Funksiýa Vanna saklaýjysy / Aşhana saklaýjysy
Dizaýn stili Döwrebap
Esasy material Demir polat sim
Faceerüsti bejermek Poroşok örtük gara (saýlama reňkler: ak, kümüş, goňur, çal we ş.m.)
Sizeeke ululygy Surat ölçeglerine serediň
Gaplamak Poli haltajygyň her bölegi, goňur guty
Kartonyň ululygy N / A
MOQ 1000PCS
Eltip bermegiň wagty 30-45 gün
Custöriteleşdirilen: OEM & ODM garşylanýar.
Gelip çykan ýeri: Guangdong Hytaý
91vqDwbZ-1S._AC_SL1500_
91sTJ3FKOUS._AC_SL1500_

1-nji derejeli, 2-nji derejeli, 3-nji derejeli çüýşeli şkafyň süýşýän sebedi gurnaýjy çekişiniň aşagynda.Ykjam enjam gymmatly hasaplaýjy / şkaf ýerini tygşytlaýar

Saklaýjy gurnaýjyny çykaryň, Kabinet üçin 3 görnüşli çyzgylary düzüň, aşhana / gap-gaç üçin gowy möwsümleýin guramaçy saklaň

Bulaşyk aşhana şkaflarynda, gap-gaçlarda, tekjelerde, şkaflarda has köp ýer dörediň, Aşhanaňyza ajaýyp täzelenme beriň !!

Sink Organizer-iň aşagynda, kabinet ýa-da taýak üçin çüýşäni ýasamak, ýygnamak ýönekeý, aşhana we hammam üçin ammar giňeltmek

Bu ammar, çüýşäniň ýa-da taýagyň aşagynda has köp ammar ýerini giňeldip biler, hammam esbaplaryny ýa-da aşhana zerur zatlaryny arassa saklar we has köp ýer tutman giňişlikden peýdalanmagyň netijeliligini ýokarlandyryp biler.

Bu ammar rafy çekme hökmünde sebedi ulanýar.Demir toruň gurluşy, zatlary tapmaga köp wagt sarp etmän, isleýän zatlaryňyzy has çalt tapmaga mümkinçilik berýär.

Bu ammar durnukly gurluşy we güýçli ýük göterijilik ukyby bolan ýokary hilli uglerod polatdan ýasalýar.Daşarky gatlak çygly gurşawda işlemek we teklibiň poslamagynyň öňüni alyp biljek gara reňk bilen deň derejede sepilýär.

Bu saklaýjy raf, çarçuwany düzeltmek üçin diňe şol bir spesifikasiýanyň 8 sany nurbatyny berkitmeli.Çyzgylar çelekler bilen berkidilip, bukulyp bilner.Garnituralarda gurnama gurallarynyň we görkezmeleriniň doly toplumyny hödürleýäris.

Premium derejeli poroşok bilen örtülen demir polatdan, suw geçirmeýän, poslamaýan, öçmeýän, çyzmaga çydamly we çydamly.

Reňk, şekil, ululyk, material öz islegiňiz boýunça düzülip bilner.

81WZhKLHITL._AC_SL1500_
81fsWrPEMdL._AC_SL1500_

Sorag-jogap

1-nji sorag. Logotipimi önüme ýa-da paketde çap etmek dogrymy?

Hawa.OEM & ODM sargytlaryny kabul edýäris, ýöne haýsy önüme we mukdaryna bagly.

2-nji sorag: Nädip arzanladyş alyp bilerin?

Müşderilerimize berýän bahalarymyz iň amatly, ýöne köp mukdarda sargyt edip bilseňiz, arzanladyşlary we teklipleri täzeden ara alyp maslahatlaşyp bileris.

3-nji sorag: Hilini nädip kepillendirip bileris?

Köpçülikleýin önümçilikden öň elmydama önümçilikden öňki nusga;

Iberilmezden ozal elmydama 100% gözden geçiriň.

Şahadatnamalar

ISO9001, Intertek WCA audit, FDA, SGS, BV (1)
ISO9001, Intertek WCA audit, FDA, SGS, BV (2)
ISO9001, Intertek WCA audit, FDA, SGS, BV (3)

Toparymyz

df (1)

Zawodymyz

df (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň