2345464

“Sink Organizer” -iň aşagyndaky kabinet ýa-da taýak üçin 2-derejeli çekişli sebet ýassygy, aşhana we hammam üçin ammar giňeldiň

gysga düşündiriş:

Gämi gurnaýjysynyň aşagynda, kabinet ýa-da taýak üçin 2 derejeli çekişli sebet ýassygy, ýygnamak ýönekeý, aşhana we hammam üçin ammar ýerini giňeltmek, aşhana / gap-gaç üçin möwsümleýin guramaçy ammary, iýmit, nahar, ysly zatlar, otlar üçin gurama tekjesi , Möwsümi gurnaýjy Aşhana we hammam, dürli ölçeglere we tagamlara laýyk gelýär, aşhana / hammam hasaplaýjy ýa-da ofisdäki planşet we ş.m. üçin iň oňat guramaçy çözgüdi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

No.ok. CZH-22051801
Stili guruň Hasap ýa-da kabinet
Arza Vanna / aşhana
Funksiýa Vanna saklaýjysy / Aşhana saklaýjysy
Dizaýn stili Döwrebap
Esasy material Demir polat sim
Faceerüsti bejermek Poroşok örtük gara (saýlama reňkler: ak, kümüş, goňur, çal we ş.m.)
Sizeeke ululygy 14.2x11x16.5 dýuým
Gaplamak Poli haltajygyň her bölegi, goňur guty
Kartonyň ululygy 42x38x36cm / 5PCS / CTN
MOQ 1000PCS
Eltip bermegiň wagty 30-45 gün
Custöriteleşdirilen: OEM & ODM garşylanýar.
Gelip çykan ýeri: Guangdong Hytaý
71wcjHpJmxL._AC_SL1500_
71Kc6PUsbJL._AC_SL1500_

Takmynan çäreler 14.2x11x16.5 dýuým.Ykjam enjam gymmatly hasaplaýjy / şkaf ýerini tygşytlaýar

Saklaýjy gurnaýjy, kabinet üçin 2 derejeli çyzgylar, aşhana / gap-gaç üçin gowy möwsümleýin gurama saklaýjyny çykaryň

Bulaşyk aşhana şkaflarynda, gap-gaçlarda, tekjelerde, şkaflarda has köp ýer dörediň, Aşhanaňyza ajaýyp täzelenme beriň !!

“Sink Organizer” -iň aşagynda, kabinet ýa-da taýak üçin 2 derejeli çekişli sebet ýassygy, ýygnamak ýönekeý, aşhana we hammam üçin ammar giňeltmek

Bu 2 derejeli ammar çüýşäniň ýa-da taýagyň aşagynda has köp ammar ýerini giňeldip biler, hammam esbaplaryny ýa-da aşhana zerur zatlaryny arassa saklar we has köp ýer tutman giňişlikden peýdalanmagyň netijeliligini ýokarlandyryp biler.

Bu ammar rafy çekme hökmünde sebedi ulanýar.Demir toruň gurluşy, zatlary tapmaga köp wagt sarp etmän, isleýän zatlaryňyzy has çalt tapmaga mümkinçilik berýär.

Bu ammar durnukly gurluşy we güýçli ýük göterijilik ukyby bolan ýokary hilli uglerod polatdan ýasalýar.Daşarky gatlak çygly gurşawda işlemek we teklibiň poslamagynyň öňüni alyp biljek gara reňk bilen deň derejede sepilýär.

Bu saklaýjy raf, çarçuwany düzeltmek üçin diňe şol bir spesifikasiýanyň 8 sany nurbatyny berkitmeli.Çyzgylar çelekler bilen berkidilip, bukulyp bilner.Garnituralarda gurnama gurallarynyň we görkezmeleriniň doly toplumyny hödürleýäris.

Premium derejeli poroşok bilen örtülen demir polatdan, suw geçirmeýän, poslamaýan, öçmeýän, çyzmaga çydamly we çydamly.

Reňk, şekil, ululyk, material öz islegiňiz boýunça düzülip bilner.

71QlphqZN0L._AC_SL1500_
71R8T+D+sPL._AC_SL1500_

Sorag-jogap

1-nji sorag. Logotipimi önüme ýa-da paketde çap etmek dogrymy?

Hawa.OEM & ODM sargytlaryny kabul edýäris, ýöne haýsy önüme we mukdaryna bagly.

2-nji sorag: Nädip arzanladyş alyp bilerin?

Müşderilerimize berýän bahalarymyz iň amatly, ýöne köp mukdarda sargyt edip bilseňiz, arzanladyşlary we teklipleri täzeden ara alyp maslahatlaşyp bileris.

3-nji sorag: Hilini nädip kepillendirip bileris?

Köpçülikleýin önümçilikden öň elmydama önümçilikden öňki nusga;

Iberilmezden ozal elmydama 100% gözden geçiriň.

Şahadatnamalar

ISO9001, Intertek WCA audit, FDA, SGS, BV (1)
ISO9001, Intertek WCA audit, FDA, SGS, BV (2)
ISO9001, Intertek WCA audit, FDA, SGS, BV (3)

Toparymyz

df (1)

Zawodymyz

df (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň