2345464

Gapydaky hammam ammarynyň üstünde asylan duş

gysga düşündiriş:

Bu duş tekjesi saklamak üçin ýörite döredildi.Vanna otagynda, otagda ýa-da aşhanada galyňlygy 1,77 dýuýmdan geçmeýän islendik gapyda asyp bilersiňiz.40 funt sterlinge çenli ýük göterijiligi bilen, ammar zerurlyklaryňyzy ajaýyp çözüp biler.bu duş kaddy iki gatly.Upperokarky gatlak dürli duş jellerini, şampunlary ýerleşdirmek üçin ulanylyp bilner, aşaky gatlakda bolsa sabyn goýmak üçin ýörite döredilen sabyn saklaýjy bar.Şeýle hem, rezor, hammam toplary we polotensalary saklamak üçin niýetlenen çeňňekler bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

No.ok. CZH-21122701
Stili guruň Gapy asgyjy
Arza Hammam
Funksiýa Vanna saklaýjy
Dizaýn stili Döwrebap
Esasy material Demir polat sim
Faceerüsti bejermek Hroming, Kümüş (wariantyň reňki: ak, gara, goňur, çal we ş.m.)
Sizeeke ululygy 32x12x66 sm
Gaplamak Poli halta we goňur gutydaky her bölek
Kartonyň ululygy 52x33x45 sm / 12 bölek / CTN
MOQ 1000 bölek
Eltip bermegiň wagty 30-45 gün
Custöriteleşdirilen OEM & ODM garşylanýar
Gelip çykan ýeri Guangdong Hytaý
Shower Caddy Hanging Over Door Bathroom Storage Rack (4)
Shower Caddy Hanging Over Door Bathroom Storage Rack (3)

Gurnamak prosesi gaty ýönekeý, diňe ýük göteriji çeňňekleri integrirlenen çarçuwa bilen birleşdirmeli, soňra bolsa gapyda asmaly we sorujylary basmaly.Gapy bilen aragatnaşygyň meýdany, gapynyň zaýalanmazlygy üçin ýörite plastmassa bilen örtülendir.

Shower Caddy Hanging Over Door Bathroom Storage Rack (5)

Bu duş tekjesi hammam üçin ammarda hakykatdanam gowy.Vanna otagymyzy has arassa we tertipli edip bileris.SUS201 Poslamaýan Polatdan ýa-da Demir polatdan ýasap biler, bu diňe bir posuň öňüni alman, eýsem gaty berkligi hem bar.Umumy durnuklylygy saklamak üçin, çarçuwany durnuklaşdyrmak üçin ýörite iki sorujy käse goşulýar.Çalt suwarmak - Boş we açyk aşaky zatlar suwy çalt guradýar, hammam önümlerini arassa saklamak aňsat.

Shower Caddy Hanging Over Door Bathroom Storage Rack
Shower Caddy Hanging Over Door Bathroom Storage Rack (7)

Umumy görnüşi ýönekeý we arassa, köp funksiýaly çarçuwanyň utgaşmasy sizi has gowy ýuwunmak tejribesine öwürer!

“Premium” derejeli poroşok bilen örtülen demir polatdan, suw geçirmeýän, poslamaýan, öçmeýän, çyzmaga çydamly we çydamly.

Reňk, şekil, ululyk, material öz islegiňiz boýunça düzülip bilner.

Sorag-jogap

1-nji sorag. Gurluşyň wagty näme?

Tassyklamak üçin bize sorag iberip bilersiňiz.Adatça aksiýadaky önümler üçin 5-10 gün gerek, ätiýaçda bolmadyk önümler sargyt eden mukdaryňyza esaslanmalydyr , adatça eltip bermek üçin 35 gün töweregi

2-nji sorag. Logotipimi önüme ýa-da paketde çap etmek dogrymy?

Hawa.OEM & ODM sargytlaryny kabul edýäris, ýöne haýsy önüme we mukdaryna bagly.

3-nji sorag: Nädip arzanladyş alyp bilerin?

Müşderilerimize berýän bahalarymyz iň amatly, ýöne köp mukdarda sargyt edip bilseňiz, arzanladyşlary we teklipleri täzeden ara alyp maslahatlaşyp bileris.

Şahadatnamalar

ISO9001, Intertek WCA audit, FDA, SGS, BV (1)
ISO9001, Intertek WCA audit, FDA, SGS, BV (2)
ISO9001, Intertek WCA audit, FDA, SGS, BV (3)

Toparymyz

df (1)

Zawodymyz

df (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Harytkategoriýalary