2345464

Meýdan stoly faýl gurnaýjy haty gap saklaýjy

gysga düşündiriş:

Islendik A4 ululykdaky faýllary, resminamalary, bukjalary, kagyzlary, kanselýariýa, poçta, magazinesurnallary, kitaplary we başgalary saklamak üçin berk dizaýn.Bu köp funksiýaly dizaýn, bu stol gurnaýjysyna magazinesurnallary, faýllary, kataloglary, gazetleri we başga-da köp zatlary saklamaga mümkinçilik berýär.Gerek däl gurallar bilen ýygnamak aňsat.Jikme-jik görkezmeler gutynyň içine girýär. Döwrebap we ajaýyp dizaýn bilen bu tarelka gurnaýjy iş ýeriňizi ösdürer we islendik bezegi doldurar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

No.ok. CZH-A180317
Stili guruň Ofis ammary
Arza Ofis
Funksiýa Ofis ammary
Dizaýn stili Döwrebap
Esasy material Demir polat
Faceerüsti bejermek Poroşok örtük Gara (opsiýa reňki: ak, kümüş, goňur, çal we ş.m.)
Sizeeke ululygy 32x29x25.5 sm
Gaplamak Poli halta we goňur gutydaky her bölek
Kartonyň ululygy 61x31.5x35 sm / 9 bölek / CTN
MOQ 1000 bölek
Eltip bermegiň wagty 30-45 gün
Custöriteleşdirilen OEM & ODM garşylanýar
Gelip çykan ýeri Guangdong Hytaý
Mesh Desk File Organizer Letter Tray Holder  (2)
Mesh Desk File Organizer Letter Tray Holder (6)

Güýçli metaldan ýasalan resminama we faýl guramaçysy - spaceeriňizi tertipli we bulaşyk saklaň.Bäş bölüm bilen faýllaryňyzy, resminamalaryňyzy, fakturalaryňyzy we başgalary tertiplemek üçin köp ýer bar.

Bäş bölümiň guramaçysy - Bu köpugurly dizaýn, bu edebiýat mekanyna magazinesurnallary, faýllary, kataloglary, gazetleri we başga-da köp zatlary saklamaga mümkinçilik berýär.

Mesh Desk File Organizer Letter Tray Holder  (1)

Döwrebap dizaýn - Poroşokdan ýasalan häzirki zaman we ajaýyp mesh gurluşy islendik bezeg bilen garyşar.Bu köptaraply we öýüňizde ýa-da ofisiňizdäki islendik ýere goşup bilersiňiz.

Köp funksiýaly - Gözel gara metaldan ýasalan stendimiz stoluň guramaçysy hökmünde hem ulanylyp bilner.Bäş bölüm bilen stoluňyzy tertipli saklamak üçin faktura, poçta, bellikler we ş.m. tertiplemek üçin köp ýeriňiz bolar.

Güýçli gaplama - Her bölek çyzylmagynyň öňüni almak üçin plastmassa örtülendir we goşmaça gorag üçin owadan dizaýn gutusyna gaplanýar.

Mesh Desk File Organizer Letter Tray Holder (5)
Mesh Desk File Organizer Letter Tray Holder (4)

“Premium” derejeli poroşok bilen örtülen demir polatdan, suw geçirmeýän, poslamaýan, öçmeýän, çyzmaga çydamly we çydamly.

Reňk, şekil, ululyk, material öz islegiňiz boýunça düzülip bilner.

Sorag-jogap

1-nji sorag. Gurluşyň wagty näme?

Tassyklamak üçin bize sorag iberip bilersiňiz.Adatça aksiýadaky önümler üçin 5-10 gün gerek, ätiýaçda bolmadyk önümler sargyt eden mukdaryňyza esaslanmalydyr , adatça eltip bermek üçin 35 gün töweregi

2-nji sorag. Logotipimi önüme ýa-da paketde çap etmek dogrymy?

Hawa.OEM & ODM sargytlaryny kabul edýäris, ýöne haýsy önüme we mukdaryna bagly.

3-nji sorag.Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?

Hawa, eltip bermezden ozal 100% gözden geçirýäris.

Şahadatnamalar

ISO9001, Intertek WCA audit, FDA, SGS, BV (1)
ISO9001, Intertek WCA audit, FDA, SGS, BV (2)
ISO9001, Intertek WCA audit, FDA, SGS, BV (3)

Toparymyz

df (1)

Zawodymyz

df (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Harytkategoriýalary